Mareks sjukdom

Hönsförlamning Neurolymfomatos


Det finns 9 olika Marekvirus, som är ett slags Herpesvirus, av mer eller mindre aggressiv karaktär.

Det smittar dock inte människor, tack och lov.

Det allra beskedligaste är det som drabbar kalkoner, och som används till Marekvaccin för höns. De aggressivaste finns förmodligen inte i Sverige, men vi har olika grader av dem även här. Den "vanliga Mareken" är ganska beskedlig och drabbar någon gång de flesta hönsbesättningar. Något eller några djur insjuknar, och sedan är det över.

Inkubationstiden är 3-15 veckor. Innan insjuknandet är djuret smittbärare, men ännu kliniskt friskt.
* Kycklingar kan insjukna tidigast omkring kläckningen - om smittan finns hos hönan vid befruktningen, så uppfattas den inte som artfrämmande av fostret, som alltså inte bildar några antikroppar utan insjuknar strax före eller runt omkring kläckningen. Dessa kycklingar kläcks oftast inte utan dör i äggen.

*Då kycklingen smittas efter kläckningen, av mamma, sjuka syskon eller en infekterad kläckare, så är det vanligast att den insjuknar vid 3-6 veckors ålder.

*Nästa topp i sjukdomsstatistiken är vid könsmognaden (tuppar 3-4 månader, hönor 5-6 månader).

*Hela det första värpåret - alltså upp till 1 ½ års ålder - är vanligaste tiden att denna avskyvärda sjukdom drabbar djuren. Efter denna ålder är den ovanlig.

Det finns ingen bot mot denna sjukdom, och de kan inte, utom vid lindriga fall av ögonlymfomatos, överleva. De lindriga fallen av ögonlymfomatos är dock, enligt SVA, kroniska smittbärare.

Smittspridning: Sjukdomen är mycket smittsam med luftburen smitta.

a) Dels smittar den mellan djuren. Vid direktkontakt och via avföringen, men allra mest smittar den med dammet från fjäderspolarna. Smittan finns både inomhus och ute i hönsgården.
b) Om gårdarna är nära varann så kan vinden föra smittan från den ena till den andra hönsgården.
c) Man kan även råka föra smitta från en besättning till en annan via egna kläder och skor.
d) Smitta kan även komma in i besättningen via vilda fåglar som varit och hälsat på i en annan hönsgård, där smitta finns, och som sedan kommer till din gård. Dessa fåglar har då smittan med sina på sina fötter.

Marekvirus kan överleva utomhus upp till 1 år. Det enda man kan göra är alltså att hålla så rent man kan, för att inte andelen smittämnen ska bli övermäktiga hönsen. Man kan jämföra det med en förkylningsepidemi hos oss. Lite smitta runt omkring kan vi klara, men nyser någon direkt på oss så blir vi sjuka. Desinfektion med starka medel är lönlöst eftersom smittan sitter i hönsens eget damm. Första höna som kommer in och ruskar på sig för ju dit ny smitta. Starka medel sätter dessutom ner hönsens allmäntillstånd - något man ju inte är särskilt välbetjänt av i det här läget.

Symtom: Sjukdomen förlöper med angrepp av nervsystemet och/eller tumörbildningar i inre organ. Symtomen blir följaktligen olika beroende på var i kroppen det drabbar mest.

1. Det vanligaste är att benen drabbas. Kycklingen får en osäker gång, den verkar vimmelkantig, ramlar lätt omkull och börjar snart halta. Sjukdomen negligeras ofta i detta läge eftersom allmäntillståndet förblir opåverkat. Kycklingen äter, dricker och "är med". I nästa stadium tilltar hältan och kycklingen ser ut som den "glömmer" benet för långt bak, eller fram, då den t.ex. stannar och äter. Slutstadiet är förlamning, då den knappt tar sig någonstans - men fortfarande försöker äta och dricka. Förlamningar kan också drabba vingarna, en eller båda, som då hänger ner och till slut släpar i marken. De kan också drabba de översta delarna av kroppen och då utgörs symtomen endast av andningssvårigheter.

2. Tumörbildningarna inne i kroppen är ännu svårare att diagnosticera utan obduktion. Djuret ger ingen sjukdomsindikation; det äter och är till synes ganska OK, men står ofta och sover - dock inte sjukt uppburrat som vid coccidios - och sjukdomen får ett ganska långt framskridet förlopp innan man anar oråd.

3. I samband med Mareksjukdom uppträder ibland ett fenomen som heter ögonlymfomatos. Detta är tumörbildningar i ögats regnbågshinna, som blir gråaktig och växer över pupillen. Först får pupillen ojämna kanter och till slut kan den försvinna helt - då är hönan blind.

Till vänster ett friskt öga och till höger ett med sk. "ögonmarek" = ögonlymfomatos.

4. Som ett annat sekundärfenomen kan också hudangrepp förekomma. Djuret får svullnader i huden på hela kroppen, mest på bröst, rygg och haser. Detta heter hudlymfomatos.

___________________________________________________________

Åtgärder:Eftersom det inte finns någon bot, ingen medicin och inget hopp för insjuknade djur så är det endast förebyggande åtgärder som kommer ifråga.

Att avliva hela besättningen och skaffa nya höns är inte någon bra idé. Smittan finns kvar så länge, ca. ett år både i hönshus och utomhus, och du vet inte heller vad du får - vilka eventuella sjukdomar de bär på som kan visa sig vid miljöombytet vid inköpet o.s.v.

1. Resistensavel:
Låt hönorna kläcka fram så många kycklingar de vill och räkna kallt med att merparten insjuknar och dör MEN de som överlever blir resistenta = motståndskraftiga och hjälper då till att bygga upp en stark flock. Deras kycklingar har ett mycket bättre utgångsläge än deras mammor, eftersom de får antikroppar med sig från början som skyddar dem de första tre veckorna. Denna tid har de då på sig att bilda egna antikroppar. De som inte klarar detta blir sjuka, men de starka har då hunnit med detta och förblir friska - och resistenta.
Då det är dags för dessa hönor att få kycklingar så är de i ett ännu bättre läge eftersom antalet sjuka minskat och så även halten smittoämnen. Nackdelen med denna resistensavel är endast, som jag skrev i inledningen, att då något år gått och smittan försvunnit så är man på ruta "gå" igen. Det finns ingen mareksmitta kvar så kycklingarna har ingen smitta att bilda resistens mot och får man då in smittan igen så är det bara att börja om från början igen...

2. Under tiden som resistensaveln fortskrider kan man hjälpa dem en hel del med att ge dem optimala betingelser så de mår så bra och är så starka det någonsin går.
a) Frekvent städning:
Vilket resulterar i minimalt med damm inne i hönshuset och därmed hålls andelen smittämnen nere på en, för hönsen, så låg och hanterbar nivå som möjligt. Tänk bara på att inte damma så det blir "Lützendimma" därinne för då få det ju motsatt effekt! Dammningen måste sker då hönsen är ute och med samtidig vädring så man förhindrar att dammet virvlar omkring därinne. Glöm inte att massor av damm fastnar på smutsiga fönster varför även de torkas och hålls rena.
Hönshuset ska hållas rent, torrt och ljust för maximal trivsel och välbefinnande!

b) Omedelbar avlivning av ALLA djur som visar det minsta lilla sjukdomssymtom!
De smittar oerhört just vid insjuknandet. För att hålla smittomängden nere - och för att bespara djuret lidande - är det mycket viktigt att det sker direkt!
Här gäller "hellre fälla än fria" så risken att man avlivar djur som inte alls har marek, utan bara kanske är lite tillfälligt hängigt av någon annan banal orsak är stor, men det är trots allt bättre att det blir så med något djur än att ett insjuknande får vara kvar!

c) Hönsen ska beredas maximal allmänkondition:
Genom att noga tillföra hönsen optimal näring hålla deras immunförsvar på topp så hjälper man dem att vara så starka som möjligt. Starka djur i bra allmänkondition har större chans!
Multivitaminer, alger, groddar, färsk frukt och grönsaker vid sidan av den vanliga foderstaten av varierade sädesslag (titta gärna vilken foderblandning jag använder: Foder)

Ljus ( putsa fönstren i hönshuset!), sol, frisk luft och utevistelse vid tjänligt väder är allmänkonditionshöjande. Se dock till att de inte blir avkylda - av snålblåst, regn och alltför råkall och fuktig luft. Höns är ju vanligtvis mycket härdiga, men i detta läge så måste man skydda dem då man får räkna med att de inte har några reserver att ta av eftersom deras kroppar är fullt upptagna att bekämpa viruset. Vi människor måste ju också passa oss för sådant om vi blivit utsatta för smitta och inte vill bli sjuka. Är vädret dåligt kan man låta dem vara ute bara en stund medan man själv vädrar och dammar.

Sedan är det bara att hålla tummarna för sina stackars hönor och vänta tills de klarat av pärsen och" fienden är slagen till marken"!